“Nieuws op de Plank” is het informatieblad voor ouders van Basisschool de Springplank. Het verschijnt iedere eerste donderdag van de maand vanaf het schooljaar 2017-2018 versturen wij de nieuwsbrief via de mail. U ontvangt de nieuws op de plank op het door u opgegeven e-mailadres.

 De laatste nieuws op de plank vindt u ook op onze APP

Download de laatste versie via onze SKPO de Springplank APP

(de APP is te downloaden in de google play store en via de appstore)

 

 


 

COLOFON

Redactie:
Jos van Tuijl, directeur
Anja Waterschoot, adjunct-directeur

Sandra Brekelmans, leerkracht

Eindredactie:
Jos van Tuijl

Redactieadres:
Basisschool de Springplank
t.a.v. Jos van Tuijl
Adendriel 38
5653PK Eindhoven
tel. 040-2521905

Email: springplank@skpo.nl
Internet: www.despringplank-eindhoven.nl