Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:

Sven Wijten         

Sandy Vos    

Medezeggenschapsraad:       

Roxana Ion          

Rob vd Hurk       

Brenda Vleming 

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen.

 

MR/OR Basisschool de Springplank