De schoolleiding van de Springplank bestaat uit: Jos van Tuijl, directeur en Anja Waterschoot, adjunct-directeur (werkdagen maandag, dinsdag en donderdag).

 

Als directie willen we dicht bij alle kinderen, ouders en leerkrachten staan. In het belang van uw kind willen we samen met ú als ouder optrekken bij de ontwikkeling van uw kind.Het eerste kwartier van elke schooltijd houden we in onze agenda zoveel mogelijk vrij voor een inloopmogelijkheid.

Wij nodigen iedereen uit om zaken die voor de school van belang zijn of die niet naar tevredenheid verlopen aan ons kenbaar te maken, zodat we er aan kunnen werken. U kunt ons via de e-mail rechtstreeks bereiken op springplank@skpo.nl. Ook voor informatie over plaatsing en aanmelding van nieuwe leerlingen kunt dit mailadres gebruiken.

We willen met de ouders en leerkrachten de missie van de Springplank vorm geven:

Samen werken aan de bagage……..

voor de “sprong naar de toekomst”.