Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Staking 6 november

Beste ouders,

Wellicht heeft u het vernomen dat de onderwijs vakbonden op 6 november weer een staking hebben aangekondigd in het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Als school staan we volledig achter het doel van de staking namelijk; de aantrekkelijkheid van ons mooie vak staat onder druk, het gebrek aan noodzakelijke maatregelen tegen het groeiende lerarentekort, vermindering van werkdruk en een eerlijk salaris. 

Afgelopen weken hebben we als team nagedacht hoe we dienen om te gaan met de aangekondigde staking. Er zijn zorgen, grote zorgen rondom ons vak. Ook bij ons op school, alleen deze zijn nu nog niet allemaal direct zicht- en meetbaar. De financiële werkdrukmiddelen die vorig jaar zijn toegekend aan alle basisscholen zijn bij ons, door het team zelf, zeer efficiënt ingezet. Dit heeft direct geleid tot een positieve verbetering van de werkdruk én beter onderwijs voor uw kind! Neemt niet weg dat de zorgen, grote zorgen ook onze school gaan treffen. We hebben een stevig vangnet in de vorm van een vervangerspool vanuit ons schoolbestuur SKPO. Daarin investeren we bewust, net als goedwerkgeverschap; collega’s willen graag bij een SKPO school werken. Ondanks deze flinke investeringen kampten we vorig schooljaar met een griepgolf en hadden ook wij als school geen enkele vervanger meer tot onze beschikking. Ons team is flexibel en denken/handelen vanuit verantwoordelijkheid mee. Kortom, daar waar nodig maar vooral daar waar haalbaar, springen we bij. Deze flexibiliteit kent uiteraard zijn grenzen. Besef ook dat dit áltijd ten koste gaat van bijvoorbeeld individuele leerling begeleiding, plusklas activiteiten, etc. Het raakt dan direct ons onderwijs! Nu alleen nog maar incidenteel maar in combinatie met een dreigend lerarentekort is dit een grote zorg.

Nogmaals, dat maakt ook dat we volledig achter het doel staan van de aangekondigde staking van 6 november. Het overgrote deel van onze leerkrachten gaat staken op 6 november, daarom zal de school ook gesloten zijn.  Wij als team nemen onze verantwoordelijkheid door te gaan staken en denken op deze wijze een bijdrage te leveren aan het verbeteren van een positief imago van ons mooie vak! We hopen dat de diverse geplande (landelijke) acties bijdragen aan de waardering en trots van het vak.
Vanuit deze verantwoordelijkheid sluiten wij de schooldeuren op 6 november. Wij hopen op jullie begrip en steun voor deze actie!  

Due to the strike on the 6th of november the school will be closed. If you need any further information you can ask the teachers or the staff.