Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Aanmelden

Beste nieuwe ouders,

De juiste school kiezen voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor uw kind, maar ook u als ouder moet zich er goed bij voelen. De verbinding die u aangaat, is namelijk voor (minimaal) acht jaar. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn, is er niet één beste school. Het gaat erom wat het best is voor u en uw kind.

De Springplank staat voor leren van en met elkaar, zowel voor kinderen als leerkrachten. De leerkrachten bieden ruimte en hanteren werkvormen die het samenwerken tussen kinderen bevorderen. We willen een optimale ‘schoolomgeving’ creëren. Het team heeft een actieve houding t.o.v. onderwijsontwikkelingen en voelt zich verantwoordelijk voor professionalisering om de huidige kwaliteit te borgen. Wij bieden een breed aanbod waarbij we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te maken van hun eigen talenten.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt contact opnemen met onze directrice via mail of telefoon. Natuurlijk bent u ook vrij om binnen te lopen bij ons op school.

We hanteren de volgende aannameprocedure:
Na ontvangst van dit formulier VOORAANMELDING nodigen wij u uit voor een aanmeldingsgesprek rond de derde verjaardag van uw kind.
De officiële inschrijving vindt plaats op de eerste schooldag dat uw kind vier jaar oud is.

Met vriendelijke groet,

Michelle Evers
Directeur basisschool de Springplank

Vooraanmelding