Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Nieuws op De Plank

“Nieuws op de Plank” is het informatieblad voor ouders van Basisschool de Springplank. Het verschijnt iedere eerste vrijdag van de maand vanaf het schooljaar 2017-2018 versturen wij de nieuwsbrief via de mail. U ontvangt de nieuws op de plank op het door u opgegeven e-mailadres.

De laatste nieuws op de plank vindt u ook op onze APP

Download de laatste versie via onze SKPO de Springplank APP

(de APP is te downloaden in de google play store en via de appstore)

COLOFON

Redactieadres:
Basisschool de Springplank
Aldendriel 38
5653PK Eindhoven
tel. 040-2521905

Email: springplank@skpo.nl
Internet: www.despringplank-eindhoven.nl