Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Ouders op De Springplank

De ouders, opa’s, oma’s en verzorger van kinderen op de Springplank nemen een hele voorname plaats in op “De Springplank”. Zonder ouders zouden wij niet de zorg en kwaliteit kunnen bieden die wij op dit moment geven. Momenteel hebben wij een grote groep ouders die erg enthousiast meehelpt met het hele reilen en zeilen van de school. Heeft u misschien regelmatig een uurtje de tijd en bent u geïnteresseerd in werken met kinderen? Neem dan contact op met de klassenleerkracht of klassenouder van uw kind en zij of hij zal u verder informeren over de activiteiten waar wij ouderhulp bij nodig hebben.

 

U kunt hierbij denken aan hulp bij:
leesproblemen, uitstapjes en excursies, tussenschoolse opvang, activiteiten begeleiden in de laatste schoolweek, diverse commissies, medezeggenschapsraad en nog heel veel meer.

Namens de leerkrachten, vast bedankt voor uw inzet.

Voor- en naschoolse opvang (BSO).

Sinds medio 2008 bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van naschoolse opvang op De Springplank. Dit gebeurt onder de vlag van Korein en vindt plaats in ons eigen gebouw. Meer informatie over deze buitenschoolse opvang en hoe aan te melden vindt u op www.korein.nl