Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:

Jan-Laurens vd Steen

Sandra Hems

Medezeggenschapsraad:
Sven Wijten

Rob vd Hurk

Jan-Laurens van der Steen

Sandra Hems

Leerkrachten:
Anneke Oerlemans
Jorien v. Deursen
Thomas Cuppen

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen. Berichten kunnen gestuurd worden naar:

mr-despringplank@skpo.nl

MR/OR Basisschool de Springplank

De namen van links naar rechts:

Linksboven: Jan-Laurens van der Steen

Linksonder: Jorien van Deursen 

Daarnaast boven: Sandra Hems 

Daarnaast onder: Sven Wijten

Bijna rechts boven: Rob van den Hurk

Bijna rechts onder: Anneke Oerlemans

Rechts boven: Thomas Cuppen

Rechts onder: –