Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:
Brenda Vleeming
Roxana Ion

Medezeggenschapsraad:
Sven Wijten
Rob vd Hurk
Sandy Vos

Leerkrachten:
Anneke Oerlemans
Jorien v. Deursen
Lotte Monteiro

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen. Berichten kunnen gestuurd worden naar:

mr-despringplank@skpo.nl

MR/OR Basisschool de Springplank