Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:
Roxana Ion
Diana Albu

Oudergeleding MR:
Sven Wijten
Jan-Laurens van der Steen
Sandra Hems

Personeelsgeleding MR:
Anneke Oerlemans
Carien Schmeink
Romy Pappers

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen. Berichten kunnen gestuurd worden naar:

mr-despringplank@skpo.nl

MR Basisschool de Springplank

(Foto)

(Toelichting)