Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:

Roxana Ion 

Diana Albu

Medezeggenschapsraad:
Sven Wijten

Jan-Laurens van der Steen

Sandra Hems

Leerkrachten:
Anneke Oerlemans
Jorien v. Deursen
Carien Schmeink

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen. Berichten kunnen gestuurd worden naar:

mr-despringplank@skpo.nl

MR Basisschool de Springplank

Linksboven: Jan-Laurens van der Steen

Linksonder: Jorien van Deursen 

Midden boven: Sandra Hems 

Midden onder: Sven Wijten

Rechts boven: Carien Schmeink

Rechts onder: Anneke Oerlemans