Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:
Sven Wijten
Sandy Vos    

Medezeggenschapsraad:       
Roxana Ion
Rob vd Hurk
Brenda Vleming 

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen.

MR/OR Basisschool de Springplank