Medezeggenschapsraad

Via de APP van basisschool de Springplank kunt u de notulen van de MR terug vinden. De notulen worden pas openbaar gemaakt nadat ze zijn vastgesteld door de MR. Dit gebeurt in de regel aan het begin van de volgende vergadering.

U kunt uw vragen richten tot de leden van de MR/OR:

Ouderraad:
Brenda Vleeming

Roxana Ion

Medezeggenschapsraad:
Sven Wijten

Rob vd Hurk

Jan-Laurens van der Steen

Sandra Hems

 

Leerkrachten:
Anneke Oerlemans
Jorien v. Deursen
Thomas Cuppen

Alleen met volledige naam ondertekende vragen of opmerkingen worden in behandeling genomen. Berichten kunnen gestuurd worden naar:

mr-despringplank@skpo.nl

MR/OR Basisschool de Springplank