Aldendriel 38

5653 PK Eindhoven

040 - 25 21 905

Tijdens schooltijden

Nieuwe schooltijden

Met ingang van 1 mei 2022 (i.v.m. ingangsdatum bij de Kinderopvang en de BSO) zullen onze nieuwe schooltijden van 8.30-14.45 uur zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag van 8.30-12.30 uur. Omdat wij eigenaarschap en vrije keuze stimuleren bij de leerlingen, blijven wij de mogelijkheid bieden om de leerlingen tussen 12.00-12.45 uur naar huis te laten gaan. De middagpauze wordt dus met 15 minuten ingekort, maar de mogelijkheid blijft bestaan om naar huis te gaan in die tijd. We verwachten de leerlingen dan ook weer om 12.45 uur in de klas.

De tussenschoolse opvang bieden wij gratis aan. Met ingang van 9 mei (de maandag na de meivakantie) gaan deze nieuwe schooltijden in.

Wij willen u erop attent maken dat u zelf contact op dient te nemen met de BSO over de nieuwe schooltijden.